SANLAB Learning Technologies
TR
|
EN

KAYNAK SİMÜLATÖRÜ

Kaynak simülatörü, öğrencilere sanal ortamda gerçekçi kaynak deneyimi sunarak güvenli ve kontrollü çalışma imkanı sağlar. Hassas kontrol, analizler ve anında geri bildirimle öğrencilere becerilerini geliştirme ve gerçek çalışma ortamına hazırlık sağlar.

Eğitim Teknolojileri
ARCPro+ Kaynak Simülatörü

Kaynak simülatörü, kaynak sürecine yönelik deneyim kazandırırken aynı zamanda sanal ortamda güvenli ve kontrollü bir şekilde pratik yapma olanağı sağlar. Kullanıcının taktığı kaynak maskesi ve torçlara entegre edilen elektronik ekipmanlar, gerçek zamanlı hareket takibi ile kullanıcıya hassas kontrol imkanı sunar. Ekipmanlar, kaynak işleminin doğruluğunu ve kalitesini artırırken, öğrencinin kaynak becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

Hassasiyet verileri, gerçek kaynak süreciyle tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece öğrenci sanal kaynak atölyesinde gerçek kaynak ortamına daha iyi hazırlanır. Simülatör, kullanıcıya kaynak işlemi sırasında ihtiyacı olan tüm ayarları sanal maskesi aracılığıyla kolayca değiştirme olanağı sunar. Böylece kullanıcı maskeyi çıkarmak zorunda kalmadan çalışma sürecini devam ettirebilir ve odaklanmayı sürdürür. Kaynak simülatörü, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak kaynak eğitimini daha etkileyici ve etkileşimli hale getirir. VR ve AR, kullanıcıların kaynak çözümlerini daha yakından incelemelerini sağlar.

Ayrıca simülatörün eğitici içeriği, çeşitli kaynak senaryolarını ve görevlerini içerir. Böylece kullanıcılar farklı kaynak tekniklerini ve malzeme kombinasyonlarını deneyerek becerilerini çeşitlendirme ve pekiştirme şansına sahip olurlar.

Kaynak simülatörünün tam halinde ki görseli
Kaynak simülatörü torçlar ve kaynak maskesi resmi
4 farklı torç tipini ayrı ayrı gösteren resim

Öne Çıkan Özellikleri

Kaynak simülatörü, kaynakla ilgili farklı malzeme ve teknikleri kapsayan çeşitli eğitim modülleri sunar. Modüller, öğrencilerin farklı kaynak senaryolarında becerilerini çeşitlendirmelerine ve derinleştirmelerine olanak tanır.

Yüksek çözünürlüğe sahip (VR) sanal gerçeklik gözlüğü ile etkileyici bir deneyim sunar.

Kullanıcı dostudur. Klavye/fare olmadan ve (VR) sanal gerçeklik gözlüğünü çıkarmaya gerek kalmadan, torçlar üzerindeki joystick ve bir tetikleyici ile tüm sistemi kullanabilme imkanı verir.

Yapılan kaynaklar için kritik parametrelerin (ilerleme hızı, oryantasyon açısı vb.) takip edilmesini, porozite analizi, nüfus etme analizi, sıçrama analizi gibi analizlerin grafiksel olarak gösterimini sağlar.

Sahip olduğu eğitmen arayüzü ile her bir öğrenci, eğitmen, sınıf ya da grup için farklı raporlar kaydedilir ve eğitim sonuçları dijital veya yazıcıdan çıktı olarak alınabilir.

Simülatör, kaynak süreci boyunca meydana gelen hataları analiz eder ve öğrenciye anında geri bildirim sağlar. Bu sayede öğrenci, hatalarını hemen anlayarak düzeltme fırsatını bulur.

Her bir kaynak geçişinin sonunda kaynak simülatörü, alıştırmada kontrol altındaki her parametre için doğruluk yüzdelerini gösteren istatistiksel bir rapor oluşturur. Raporlar eğitmen bilgisayarında kayıt altına alınır.

Tüm eğitimler kayıt altına alınabilir ve daha sonrasında eğitmen eşliğinde öğrenciye tekrar izlettirilebilir. Yeniden oynatma esnasında, kamera açıları değiştirilerek yapılan uygulamalar farklı açılardan izlenebilir. Kayıt özelliği ArcPro+’ın sektördeki en tekil özelliklerinden biridir.

ArcPro+, simülasyon sırasında gerçek zamanlı hataları tespit eder. Mesafe, yönlendirme açıları ve hız kontrol edilir. Ok yönleri ile kullanıcıya doğru tutuş ve açılar gösterilir. Her egzersiz daha sonra 3D etkileşimli incelemeye olanak verecek şekilde kaydedilir.

Kullanıcı, kaynak parametrelerini (gerilim, tel hızı, tel açısı vb.) herhangi bir zamanda kaynak torcunda ki joysticki kullanarak istediği zaman serbestçe değiştirilebilir.

Yazılım Özellikleri

Simülasyon yazılımı ile tamamen sanal bir dünyada kaynak prosesi işlemine imkan verilmiştir.

Kaynak simülatörünün yazılımı herhangi bir parçanın veya şeklin sanal dünyaya alınmasına (import) ve üzerinde kaynak yapılmasına imkân vermiştir.

Kaynak simülatörünün yazılımında, kaynak prosesi yüksek sadakat seviyesinde modellenmiş ve gerçekçi bir kaynak eğitimi verilebilmesine olanak sağlanmıştır.

MIG/MAG gaz altı kaynağı, elektrot (SMAW) kaynağı, TIG kaynağı, FCAW-S ve FCAW-G özlü telli ark kaynağı türünde kaynak eğitimleri verebilmektedir.

PA, PC, PF/PG, PE, PH/PJ, H-L045/J-L045, PB, PD, 1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G kaynak pozisyonlarını desteklemektedir.

Kaynak simülatörü ile en az 14 farklı kaynak parçası farklı kaynak pozisyonlarında kaynak yapabilmektedir.

Simülasyon esnasında yapılan hatalar gerçek zamanlı olarak kontrol edilir ve kullanıcıya gerekli bilgilendirmeler yapılabilmektedir.

Hem Amerika hem de Avrupa kaynak standartları desteklemektedir.

Kaynak işlemi esnasında öğrencinin simülasyon yazılımı ile etkileşimi maske çıkarılmadan kaynak tabancası üzerindeki tuş ile uygulama ara yüzleri üzerinden kontrol edilebilmektedir.

Elektrotun oryantasyonu seçilebilmektedir.

Kaynak işleminin teorisinin de iyi öğrenilebilmesi için ilgili ders başlangıcında o derse ait teorik bilgilendirmeler verilmelidir. Verilen teorik bilgiler, teorik test kısmından kullanıcıya öğretme imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu özellik sayesinde eğitmenin teorik test kısmına görselleri ile birlikte soru ekleyebilmektedir.

Yazılım tamamen VR başlık ve torç tipleri ile kontrol edilebilir. Öğrenci yazılımı çalıştırdıktan sonra görmek istediği eğitimi menülerden seçip başlatabilecektir.

Yazılım, nüfuziyet/penetrasyon, gözenek/porozite ve sıçrama analizleri yapılabilmektedir.

İnteraktif bir yeniden oynatma sistemi mevcuttur. Kullanıcı daha önce kaydedilmiş dersi yeniden oynatıp, durdurup, ileri-geri yapabilmektedir.

Yazılım ara yüzü Türkçe, İngilizce ve tercihe göre faklı dillerde kullanılabilmektedir.

Kaynak simülatörü içerisinde kaynak yapılırken çekilen resim
Kaynak simülasyonu içerisinde tığ ile kıvrılmış geçişler yapılırken çekilen resim
4 farklı torç tipi bulunan Arcpro+ kaynak simülatörünü anlatan broşür

Donanım Gereksinimleri

• 1 adet kaynak simülatörü için simülasyon bilgisayarı
• 1 adet monitör/TV
• 1 adet sanal kaynak maskesi
• 1 adet hareket takip sistemi
• 1 adet kaynak kabini
• 1 adet kaynak masası ve kaynak parçaları
• 1 adet kesintisiz güç kaynağı
(güç kesilmelerine karşı veri ve sistem güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.)

Siyah ve beyaz VR gözlükleri resmi
Kaynak Prosesi

Kaynak simülatörü ile aşağıda tanımlanan içeriğe sahip eğitimler yapılabilmektedir.
PA pozisyonundaki plakalar üstünde kaynak biriktirme pervaz kaynak
Plakaları kaynak ile birleştirme
Boru kaynağı
Baş üstü kaynağı
Dikey kaynak

Kaynak Maskesi

Kaynak işleminin sanal ortamında yapılmasını sağlamaktadır. İçinde bulunan sanal gözlükle öğrenciye bir kaynak atölyesinde çalışıyor hissi vermektedir. Kaynak maskesi sanal gözlüğün bilgisayar sistemine bağlanmasını sağlayacak gerekli adaptör ve kabloları da ihtiva edilmiştir.

Kaynak Masası ve Kaynak Parçaları

Kaynak maskesi ve torç takip sistemleri kaynak masasının üstündedir. Kaynak masası en az 10 adet kaynak parçasının farklı pozisyonlarda üstünde kaynak yapılmasına imkân verecek yapıda tasarlanmıştır. Kaynak masası yüksekliği ayarlanabilir bir yapıya sahiptir. Bu sayede farklı parçalar farklı pozisyonlarda kaynak yapabilmektedir. Kaynak masası üzerinde torçları yerleştirmek için tanımlanmış yerler mevcuttur.

Kaynak Torçları

Kaynak simülatörü ile kaynak torçları elektronik olarak takip edilmektedir. Takip hassasiyeti en az 0.2mm dir. Kaynak simülatöründe MIG/MAG gazaltı kaynağı, elektrot (SMAW) kaynağı, TIG kaynağı, FCAW-S ve FCAW-Gözlü telli ark kaynağı türünde kaynak yapılabilmesi için torçlar bulunmaktadır. Kaynakla ilgili tüm ekipmanların karakteristiği ve ağırlığı gerçek ekipmanlara benzerdir. Farklı kaynak türleri arasındaki geçiş, aksesuarların kolayca değiştirilebilir olma özelliği ile zorlanmadan kolayca değiştirmeye olanak sağlamaktadır.

Kaynak Makinası Kontrolleri

Kaynak simülatörü ile kaynak işlemi esnasında ders seçimi, gerekli kaynak parametrelerinin gerçek zamanlı olarak değiştirilmesi gibi işlemler kaynak maskesi çıkarılmadan, kaynak tabancası üzerindeki uygun kontrol ara yüzleri yardımıyla kullanıcı tarafından yapılabilmektedir.

Hareket Takip Sistemi

Kaynak maskesi takan kullanıcının kafa hareketlerinin hassas takibi sanal dünyayla gerçek zamanlı etkileşim içindedir. Kaynak tabancasının pozisyonunun çok hassas bir şekilde takibi, kaynak prosesinin kalitesinin doğru izlenebilmesi ve sonrasında oluşturulacak analizler için çok önemlidir. Bu nedenle kaynak torçlarının pozisyon takibi için kameralı sistem değil elektromanyetik ölçüm sistemleri kullanılmıştır.

Ölçme ve Değerlendirme

Kaynak simülatörü, senaryo sonunda aşağıdaki bilgileri içeren html veya pdf formatlarında çıktı üretebilen bir raporlama modülünü içermektedir. Raporlama sistemi sayesinde yaşanan kayıt karışıklıkları ortadan kalkmakta ve eğitimler daha verimli hale gelmektedir.