Sanlab Learning

TR

|

EN

Kaynak Simülatörü
Anasayfa Ürünler Kaynak Simülatörü

Sanal Gerçeklik Kaynak Simülatörü

Kaynak prosesine ait bu simülasyon, öğrencinin sanal bir kaynak odasında çalışıyor olduğu düşünülerek tasarlanmıştır. Öğrencinin takacağı kaynak maskesi ve torçlar içerisine ve/veya dış alana konumlandırılmış elektronik ekipmanlarla gerçek zamanlı hareket takibi yapılabilmektedir. Bu takipte elde edilen hassasiyet kaynak işleminin doğru yapılabilmesi için gereken hassasiyette olmalıdır. Hassasiyet verileri gerçek kaynak ile birebirdir.

Kullanıcı, simülasyon çalışırken kaynak prosesiyle ilgili değiştirmesi gereken ilgili parametreleri kaynak maskesini kafasından çıkarmadan yapabilmektedir. Kullanıcının sanal kaynak maskesi içinde gördüğü sanal dünya, aynı anda monitör/TV üzerinden de izlenebilmelidir.

 

Öne Çıkan Özellikleri

 

 • Yüksek çözünürlüğe sahip sanal gerçeklik gözlüğü ile etkileyici bir deneyim sunar.
 • Kullanıcı dostudur. Klavye/fare olmadan ve sanal gerçeklik gözlüğünü çıkarmaya gerek kalmadan, torçlar üzerindeki joystick ve bir tetikleyici ile tüm sistemi kullanabilme imkanı verir.
 • Yapılan kaynaklar için kritik parametrelerin (ilerleme hızı, oryantasyon açısı vb.) takip edilmesini, porozite analizi, nüfus etme analizi, sıçrama analizi gibi analizlerin grafiksel olarak gösterimini sağlar.
 • Sahip olduğu eğitmen arayüzü ile her bir öğrenci, eğitmen, sınıf ya da grup için farklı raporlar kaydedilir ve eğitim sonuçları djital yada yazıcıdan çıktı olarak alınabilir.
 • Her bir kaynak geçişinin sonunda, simülatör, alıştırmada kontrol altındaki her parametre için doğruluk yüzdelerini gösteren istatistiksel bir rapor oluşturur. Bu raporlar eğitmen bilgisayarında kayıt altına alınır.
 • Tüm eğitimler kayıt altına alınabilir ve daha sonrasında eğitmen eşliğinde öğrenciye tekrar izlettirilebilir. Yeniden oynatma esnasında, kamera açıları değiştirilerek yapılan uygulamalar farklı açılardan  izlenebilir. Bu özellik  ArcPro+’ın sektördeki en tekil özelliklerinden biridir.
 • ArcPro+, simülasyon sırasında gerçek zamanlı hataları tespit eder. Mesafe, yönlendirme açıları ve hız kontrol edilir. Ok yönleri ile kullanıcıya doğru tutuş ve açılar gösterilir. Her egzersiz daha sonra 3D etkileşimli incelemeye olanak verecek şekilde kaydedilir.
 • Kullanıcı, kaynak parametrelerini (gerilim, tel hızı, tel açısı vb.) herhangi bir zamanda kaynak torcundaki joysticki kullanarak istediği zaman serbestçe değiştirilebilir.

 

 

Kaynak simülatörü aşağıdaki donanımlardan oluşmaktadır;

 • 1 adet simülasyon bilgisayarı
 • 1 adet monitör/TV
 • 1 adet sanal kaynak maskesi
 • 1 adet hareket takip sistemi
 • 1 adet kaynak kabini
 • 1 adet kaynak masası ve kaynak parçaları
 • 1 adet kesintisiz güç kaynağı (güç kesilmelerine karşı veri ve sistem güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.)


Simülasyon bilgisayarı ve kesintisiz güç kaynağı, kaynak makinası formuna sahip bir kabin içine yerleştirilmiştir. Monitör/TV, gerekli mekanik bağlantılar yapılarak kaynak makinası kabini üzerinde, izleyicilere uygun görüş açısı sağlayacak şekilde bir konumdadır.

Kaynak simülatörü kontrol yazılımı özellikleri aşağıdaki gibidir.

 • Simülasyon yazılımı ile tamamen sanal bir dünyada kaynak prosesi işlemine imkân verilmiştir.
 • Simülasyon yazılımı herhangi bir parçanın veya şeklin sanal dünyaya alınmasına (import) ve üzerinde kaynak yapılmasına imkân vermiştir.
 • Kaynak simülatörü yazılımında, kaynak prosesi yüksek sadakat seviyesinde modellenmiş ve gerçekçi bir kaynak eğitimi verilebilmesine olanak sağlanmıştır.
 • MIG/MAG gazaltı kaynağı, elektrot (SMAW) kaynağı, TIG kaynağı, FCAW-S ve FCAW-G özlü telli ark kaynağı türünde kaynak eğitimleri verebilmektedir.
 • PA, PC, PF/PG, PE, PH/PJ, H-L045/J-L045, PB, PD, 1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G kaynak pozisyonlarını desteklemektedir.
 • Yazılımda en az 14 farklı kaynak parçası farklı kaynak pozisyonlarında kaynak yapabilmektedir.
 • Simülasyon esnasında yapılan hatalar gerçek zamanlı olarak kontrol edilir ve kullanıcıya gerekli bilgilendirmeler yapılabilmektedir.
 • Hem Amerika hem de Avrupa kaynak standartları desteklemektedir.
 • Sistem sağ veya sol el kullanımına uygundur.
 • Kaynak işlemi esnasında öğrencinin simülasyon yazılımı ile etkileşimi maske çıkarılmadan kaynak tabancası üzerindeki tuş ile uygulama ara yüzleri üzerinden kontrol edilebilmektedir.
 • Elektrotun oryantasyonu seçilebilmektedir.
 • Kaynak işleminin teorisinin de iyi öğrenilebilmesi için ilgili ders başlangıcında o derse ait teorik bilgilendirmeler verilmelidir. Bu teorik bilgiler, teorik test kısmından kullanıcıya öğretme imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu özellik sayesinde eğitmenin teorik test kısmına görselleri ile birlikte soru ekleyebilmektedir.
 • Yazılım, nüfuziyet/penetrasyon, gözenek/porozite ve sıçrama analizleri yapılabilmektedir.
 • Yapılan eğitimleri, sonuçları ve analizleri ile birlikte daha sonra kullanılmak üzere veri tabanında kullanıcı bazlı kaydetme imkânı sunar.
 • İnteraktif bir yeniden oynatma sistemi mevcuttur, kullanıcı daha önce kaydedilmiş dersi yeniden oynatıp, durdurup ileri-geri yapabilmektedir.
 • Yazılım ara yüzü Türkçe, İngilizce ve tercihe göre faklı dillerde kullanılabilmektedir.
 • Fusce

 

Kaynak Prosesine Ait Özel Donanımlar ve Özellikleri

 

Kaynak Maskesi

Kaynak işleminin sanal ortamında yapılmasını sağlamaktadır. İçinde bulunan sanal gözlükle öğrenciye bir kaynak atölyesinde çalışıyor hissi vermektedir. Kaynak maskesi sanal gözlüğün bilgisayar sistemine bağlanmasını sağlayacak gerekli adaptör ve kabloları da ihtiva edilmiştir.

Kaynak Makinası Kontrolleri

Kaynak işlemi esnasında ders seçimi, gerekli kaynak parametrelerinin gerçek zamanlı olarak değiştirilmesi gibi işlemler kaynak maskesi çıkarılmadan, kaynak tabancası üzerindeki uygun kontrol ara yüzleri yardımıyla kullanıcı tarafından yapılabilmektedir. Torç üzerindeki tuş ile bu işlemler kolay bir şekilde yapılabilmektedir.

Hareket Takip Sistemi

Kaynak maskesi takan kullanıcının kafa hareketlerinin hassas takibi sanal dünyayla gerçek zamanlı etkileşim içindedir. Kaynak tabancasının pozisyonunun çok hassas bir şekilde takibi kaynak prosesinin kalitesinin doğru izlenebilmesi ve sonrasında oluşturulacak analizler için çok önemlidir. Bu nedenle kaynak torçlarının pozisyon takibi için kameralı sistem değil elektromanyetik ölçüm sistemleri kullanılmıştır. Torçların takibini yapan sistemin takip hassasiyeti en az 0.2mm dir.

Kaynak Torçları

Kaynak torçları elektronik olarak takip edilmektedir. Takip hassasiyeti en az 0.2mm dir. Kaynak simülatöründe MIG/MAG gazaltı kaynağı, elektrot (SMAW) kaynağı, TIG kaynağı, FCAW-S ve FCAW-G özlü telli ark kaynağı türünde kaynak yapılabilmesi için torçlar bulunmaktadır. Kaynakla ilgili tüm ekipmanların karakteristiği ve ağırlığı gerçek ekipmanlara benzerdir. Farklı kaynak türleri arasındaki geçiş, aksesuarların kolayca değiştirilebilir olma özelliği ile zorlanmadan kolayca değiştirmeye olanak sağlamaktadır. Torçlar titreşim özelliğine sahiptir ve öğrenci yanlış kaynak yaptığında öğrenciyi titreşim ile uyarmaktadır.

Kaynak Masası ve Kaynak Parçaları

Kaynak maskesi ve torç takip sistemleri kaynak masasının üstündedir. Kaynak masası en az 10 adet kaynak parçasının farklı pozisyonlarda üstünde kaynak yapılmasına imkân verecek yapıda tasarlanmıştır. Kaynak masası yüksekliği ayarlanabilir bir yapıya sahiptir. Bu sayede farklı parçalar farklı pozisyonlarda kaynak yapabilmektedir. Kaynak masası üzerinde torçları yerleştirmek için tanımlanmış yerler mevcuttur.

Kaynak Prosesi

Aşağıda tanımlanan içeriğe sahip eğitimler yapılabilmektedir.

 • PA pozisyonundaki plakalar üstünde kaynak biriktirme
 • Pervaz kaynak
 • Plakaları kaynak ile birleştirme
 • Boru kaynağı
 • Baş üstü kaynağı
 • Dikey kaynak

Ölçme ve Değerlendirme

Kaynak simülatörü, senaryo sonunda aşağıdaki bilgileri içeren html veya pdf formatlarında çıktı üretebilen bir raporlama modülünü içermektedir. Bu raporlama sistemi sayesinde yaşanan kayıt karışıklıkları ortadan kalmakta ve eğitimler daha verimli hale gelmektedir.

 • Eğitim veren kurumun ismi
 • Eğitim veren eğiticinin adı soyadı
 • Öğrencinin adı soyadı
 • Eğitimin verildiği tarih, saat
 • Dersin toplam süresi
 • Seçilen kaynak prosesi, torç tipi ve kaynak parçası
 • Tamamlanan derse ait telemetri verileri
 • Tamamlanan derse ait kaynağın görseli
 • Tamamlanan derse ait analizler (nüfuziyet/penetrasyon, gözenek/porozite, sıçrama)

KULLANIM KILAVUZU ve EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Kullanım ve bakım kılavuzu ile eğitim kitapçıkları Türkçe basılı olarak veya elektronik ortamda teslim edilmektedir. Alıcı bünyesinde düzenlenecek kurslarda simülatör ile eğiticilik görevi üstelenecek personele Eğitici Eğitimi tarafımızca ücretsiz olarak verilecektir.

 

 

Ürün Broşürü